Sertifikalarımız

Sona Bilişim ve Savunma Teknolojileri ; Kalite yönetim sistemleri konusunda, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayışa sahiptir En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Bu anlayışla yoluna devam eden Sona Bilişim ve Savunma Teknolojileri kalite ve sistem belgelerine büyük önem vermektedir.

ISO 9001:2015 KALİTE POLİTİKAMIZ

“ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile “KALİTE yi olmazsa olmaz bir zorunluluk” olarak görmek ve bu çerçevede;
Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak. Teknolojik gelişmeyi yakından takıp
ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek.
Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem
vererek eğitimli personel ile çalışmak

ISO 14001:2015 ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,

Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak
Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
Sürekli gelişmeyi sağlamak

 ISO 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız “Bilgisayar, Yazıcı Ve Çevre Birimleri, Ses, Görüntü, Sunum Cihazları, Network Altyapı Ve Genel Network Ürünleri , Sunucu , Data Center, Tüketici Elektrik Ve Elektroniği, Güvenlik Sistemleri, Dayanıklı Tüketim Malları, Kırtasiye Ve Yazılım Ürünleri Satışı Ve Servis Hizmetleri” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarınıçalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

SONA BİLİŞİM VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ